ALGEMENE VOORWAARDEN

"HET DORPSLOGEMENT"

1. Algemeen
Hartelijk welkom in 'Het Dorpslogement'. Voordat je hetv reserveringsformulier opstuurt, vraag ik je je op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden. 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van 'Het Dorpslogement'. 

1.2 Waar je in deze voorwaarden leest “gast(en)” kun je ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3  Ingrid Oyevaar is de beheerder/eigenaar/logementshoudster van 'Het Dorpslogement'. De
       eigenaar/beheerder/logementshoudster kan zich laten vervangen. Waar je in deze voorwaarden “beheerder” leest
       kunt u ook “eigenaar” of "logementshoudster" lezen.

1.4  Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5  Gasten van 'Het Dorpslogement' moeten een vaste woon- of verblijfplaats hebben.

1.6  Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.

1.7  De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het
       huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot 'Het Dorpslogement'
       ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van
       redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.8  De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel
       kunnen bewijzen.

1.9  Gasten van 'Het Dorpslogement' dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering
       wordt verstrekt en dat tevens in 'Het Dorpslogement' ter inzage ligt.
 

2. Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming en BTW. De toeristenbelasting wordt apart berekend.

2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

2.3 De tarieven van het logement zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.


3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de beheerder een bevestiging met een factuur (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

3.3 Voor het reserveren van een verblijf in 'Het Dorpslogement' worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.


4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te zijn voldaan per bank.

4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dienen de verblijfskosten per
       omgaande per bank aan ons te worden voldaan.

4.3 Indien twee dagen na de vervaldatum de betaling niet is ontvangen, vervalt de reservering.

4.4 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL29 ABNA 0589 010131 t.n.v. I.N. OYEVAAR
      o.v.v. het factuurnummer.

4.5 De overige kosten zoals bijv. voor drankjes of presentjes – dien je bij vertrek contant af te rekenen. De kosten
      hiervan vind je terug op een lijst in de hal van 'Het Dorpslogement'.

4.6  Indien je bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvang je je factuur ter
       plaatse en kun je je betaling ook contant voldoen (geen pin).


5. Annulering

5.1 Indien je onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dien je dit z.s.m. bij de
      beheerder te melden zodat de vrijgevallen kamer(s) alsnog aan derden kan/kunnen worden aangeboden.

5.2 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de
      annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan 'Het Dorpslogement'.
 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in 'Het Dorpslogement' zijn voor rekening van de gasten.

6.2 De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het
      logement.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerder dienen door de gasten te
      worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen
      zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5 Bij verlies van sleutels van 'Het Dorpslogement' worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening
      gebracht.

6.6 De beheerder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of
      nalatigheid van de beheerder (exclusief gevolgschade).


7. Airbnb

7.1    Boekingen kunnen ook worden verricht via Airbnb.

7.2    Prijzen en condities voor boekingen via Airbnb kunnen afwijken van prijzen en boekingen op deze website.

7.3    Voor zover prijzen en condities voor boekingen via Airbnb afwijken van die van deze website prevaleren de prijzen
         en condities van Airbnb boven de prijzen en condities van deze website. Voor het overige gelden de Algemene
         Voorwaarden van deze website.


8. Aantal personen

8.1    Het maximaal aantal personen waaraan het logement wordt verhuurd is 4 personen. 

8.2    De huurder dient tenminste 21 jaar te zijn en aanwezig te zijn gedurende de gehele
          huurperiode.
 

9. Roken en huisdieren

9.1    Roken binnenshuis is niet toegestaan.

9.2    Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.


10. Aankomst- en vertrektijden

  10. 1    De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.

   10. 2   Vertrek is uiterlijk 10:30 uur ‘s morgens.

 

Rest mij je een fijn verblijf te wensen in 'Het Dorpslogement'.